Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Máy móc thiết bị Jinan Gongming, thành lập năm 2002 tạo thành phố Jinan, là một doanh nghiệp chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm máy cắt laze và máy cắt khắc CNC  hoản thiện. Công ty đã phát triển bền vững 8 năm nay và được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn doanh nghiệp hiện đại với năng suất hàng năm hơn 1000 bộ (2008).

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật